Skupinky

V herně  SPC probíhá 1x týdně setkávání rodin s velmi malými dětmi se speciálními potřebami(které ještě nenastoupily do žádné školky).

Nejčastěji se jedná o rodiny s dětmi s Downovým syndromem, ale vítáme rodiče s dětmi s jakýmkoliv postižením nebo opožděným vývojem. Při setkáních je vždy přítomna pracovnice SPC, zpravidla speciální pedagožka, nebo psycholožka. V průběhu 1, 5 hodiny se společně učíme říkanky a písničky se znakováním, které doplňujeme pohybovými aktivitami i volnou hrou. Současně poskytujeme prostor pro vzájemné sdílení a povídání mezi rodiči. Z rodin přicházejí zpravidla maminky s dětmi, občas i tatínci, ale rádi uvítáme jakékoliv členy blízké rodiny, nebo rodinné přátele. Jde o setkání, které nejvíce pomáhá ke sdílení všeho, s čím se rodiny potýkají v průběhu raného věku dítěte, a které může pomoci v ujasnění některých nejasných otázek týkajících se vývoje, rehabilitací, rozvoji dítěte. Naskýtá se také jedna z prvních možností socializace dítěte mezi své vrstevníky, která může být zajímavá i pro další blízké osoby, které se podílejí na péči o dítě, právě proto zveme i tatínky, sourozence, babičky, chůvy.

Účast na setkáních je bezplatná, je-li to ale pro rodinu finančně možné, vítáme příspěvek 500 kč za školní rok. Z těchto peněz pořizujeme drobné vybavení herny, výtvarný materiál, drobné dárky pro děti a kávu a čaj pro rodiče.

MIMI skupinka se koná v sudé týdny ve středu v liché týdny v úterý

vždy od 9:30h – 11:00h, zpravidla od října do poloviny června.

O letních prázdninách se skupinky nekonají.

V případě zájmu se ozvěte na email: romana.rysava@stibrova.cz