Skupinky

Pravidelně jednou týdně probíhá v herně SPC setkávání rodičů s velmi malými dětmi se zdravotním postiženímnejčastěji s Downovým syndromem. Při těchto setkáních nabízíme činnosti podporující přirozený rozvoj dětí a zároveň poskytujeme prostor pro vzájemné sdílení a povídání mezi rodiči. Při setkáních je vždy přítomna pracovnice SPC, zpravidla psycholožka.

Účast na setkáních je bezplatná, je-li to ale pro rodinu finančně možné, vítáme příspěvek 500 Kč za školní rok. Z těchto peněz pořizujeme výtvarný materiál, drobné dárky pro děti, drobné vybavení herny a kávu a čaj pro rodiče.

skupina mimiskupina mimi 1