O nás


 

Poskytujeme služby především dětem s mentálním postižením. Máme dlouholetou tradicí v péči o děti s Downovým syndromem.  Kromě toho jsou v předškolním věku našimi klienty i děti s opožděným psychomotorickým popř. řečovým vývojem, kde ještě není jasná diagnóza.

Naším cílem je spokojené dítě ve spokojené, samostatné a sebevědomé rodině. Snažíme se proto rozvíjet, co se dítěti daří a v čem je úspěšné, vidět a chápat představy rodičů a společně hledat cesty, jak tyto představy naplnit.

Děti doprovázíme od raného věku do dokončení školního vzdělávání.

Svou zkušeností chceme přispět ke zpřesnění pohledu na problém dítěte. Potvrdí-li se před nástupem do školy jiné než mentální postižení (např. dysfázie nebo PAS), doporučujeme rodičům pro školní docházku dítěte přejít do specializovaného SPC.