Diagnostika

 

Hlavní náplň naší práce spočívá v diagnostice vzdělávacích potřeb dětí a doporučování vhodných vzdělávacích opatření.

Psycholožky provádějí komplexní psychologickou diagnostiku, která je podkladem pro doporučení pro školní práci. Využít se dá i jako jeden z podkladů pro posudkové lékaře při žádostech o přiznání dávky státní sociální podpory. Nabízejí také vyšetření školní zralosti a případně doporučí odklad školní docházky.

Speciální pedagožky posuzují vzdělávací potřeby dětí na základě přímé práce s dítětem, později při návštěvách ve škole, kam dítě dochází.  Vycházejí samozřejmě také z lékařské a psychologické diagnostiky. K celému procesu patří i podrobné seznámení se s osobní, rodinnou a školní anamnézou dítěte a s jeho zdravotní dokumentací.