Poradenství


Jsme školské poradenské zařízení, poradenství poskytujeme ve třech základních oblastech.


Speciálně pedagogické poradenství se týká především oblasti vzdělávání. S rodiči konzultujeme výběr vzdělávací cesty a vhodné školy, nastavení očekávání a přiměřenost nároků na dítě, podporu pocitu úspěšnosti a sebepřijetí dítěte, budoucí profesní směřování. S pedagogy konzultujeme o účinných podpůrných opatřeních směřujících k úspěšnému, přiměřenému a harmonickému rozvoji dítěte ve škole.


Psychologické poradenství vychází ze znalosti a pochopení jedinečnosti vývoje dítěte. Psycholožky konzultují s rodiči i s učiteli o přiměřenosti podnětů a nároků, o výchovných radostech i bezradnostech, o různých výchovných přístupech. Při těchto rozhovorech mají na zřeteli nejen potřeby dítěte, ale celého rodinného systému a všech jeho členů.


Sociální poradenství pomáhá rodičům zorientovat se nejen v oblasti dávek státní sociální podpory, ale i v dalších životních situacích komplikovaných zdravotním postižením dítěte. Naše sociální pracovnice má přehled o lékařích, kteří umí vyšetřit a ošetřit dítě s postižením, o výrobcích kompenzačních pomůcek, orientuje se i v dostupných alternativách.  Krom toho ví např. o letních táborech pro děti s postižením, o nápomocných občanských sdruženích, v případě potřeby se snaží pomoci s nalezením chráněného bydlení nebo zaměstnání.