Náš tým


Lenka Michalíková, speciální pedagog, vedoucí SPC

Mgr. et Mgr. Lenka Michalíková

Jmenuji se Lenka Michalíková. Narodila jsem se 13.5.1967 v Praze. Navštěvovala jsem stejně jako Blanka Bartošová a Jaruška Kredbová gymnázium v Praze 5, Nad Turbovou. Tehdy jsme se tam nepotkaly, i když stačilo málo.

 

S manželem Alešem máme 3 dcery Janu, Kateřinu a Markétu.

Moc ráda sportuji a chodím do přírody. Svůj život si nedovedu představit bez kamarádů. a bez humoru. Ten nesmí chybět.

Ke studiu speciální pedagogiky mě přivedla má nejstarší handicapovaná dcera Jana, která je již dnes dospělá. Ta mi ukázala úplně jiné lidské hodnoty. Původně jsem ale vystudovala nepedagogický obor organická chemie v letech 1985–1990 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po mém ročním pobytu v Německu, kde jsem se starala o starého nemocného dědečka, jsem nastoupila jako učitelka na druhý stupeň ZŠ v Řevnicích.

Speciální pedagogiku jsem studovala v letech 2003 – 2005  na  TU v Liberci, Fakulta Pedagogická. Jednalo se o specializační studium speciální pedagogiky ukončené závěrečnou zkouškou ze základů speciální a integrované pedagogiky, psychopedie a etopedie. V té době jsem již pracovala jako učitelka na speciální waldorfské škole na Opatově (nyní ZŠ a SŠ waldorfská), kam docházela dcera Jana. Principy waldorfské a léčebné pedagogiky mě velmi inspirovaly a díky nim jsem si uvědomila, jak je při vzdělávání a výchově důležité vidět každé dítě jako bytost, která má své vlastní jedinečné schopnosti a talenty. Proces učení by měl směřovat k dosažení rovnováhy mezi vůlí, citem a myšlením a neměl by se orientovat pouze na intelektuální rozvoj. Výchova ve škole i doma by měla vést k chuti poznávat svět kolem sebe a učit, že chyba je přirozená součást života a díky ní rosteme a dozráváme.

Mým snem je školství, které nepotřebuje známkování.

V roce 2007 jsem odešla na třetí mateřskou dovolenou a v roce 2010 jsem nastoupila do organizace APLA Praha, Střední Čechy, o.s. ( dnes NAUTIS), kde jsem pracovala 4 roky jako speciální pedagog.

Jsem moc ráda, že jsem se díky Kateřině Soudné, se kterou jsem roky jezdila jako maminka na tábor do Bělče pro rodiny s dětmi s postižením, seznámila s SPC Štíbrova a mohu zde od září 2014 pracovat. K práci v SPC mi však chyběl potřebný magisterský titul speciální pedagogiky. Tak jsem se stala opět studentkou a v roce 2015 jsem nastoupila na dvouleté navazující magisterské studium speciální pedagogiky na TU v Liberci. Titul magistra ve speciální pedagogice jsem získala v roce 2017.

V lednu 2020 jsem od Blanky Bartošové převzala funkci vedoucí SPC.

Další  doplňkové vzdělání v oboru:

  • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – Občanské sdružení PRODYS
  • Seminář senzomotorická cvičení pod vedením Mgr. Milety Hřebíkové
  • Proseminář+seminář waldorfské pedagogiky Asociace Waldorfských škol ČR
  • Diagnostika dětí s PAS – PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D

tel 733186 574
email lenka.michalikova@stibrova.cz


Blanka Bartošová, speciální pedagog

PaedDr. Blanka Bartošová

Mé indiánské jméno by bylo „Ta, co má ráda příběhy.“

Mám velkou rodinu – manžela, tři dcery, tři zetě, zatím sedm vnoučat, rodiče, bratra. Celý život žiji v Praze a stále obdivuji její krásu. Nedám dopustit na své gymnázium, které mi bylo v dobách temné totality ostrovem svobody a názorového tříbení. Od dětství jsem chtěla studovat medicínu, místo toho jsem řadou náhod strávila tři semestry na stavební fakultě ČVUT, než jsem se definitivně a ke své celoživotní spokojenosti rozhodla pro profesi speciální pedagožky.

První zkušenosti jsem získala při práci s mladými lidmi se smyslovým postižením, potom jsem několik nelehkých let pracovala v Ústavu sociální péče. Při tom jsem vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku.

Po deseti letech poučné mateřské dovolené jsem nastoupila do SPC Hurbanova, kde jsem strávila sedm dobrých učňovských let. V roce 2005 jsem přešla do SPC Štíbrova, kde jsem se záhy stala vedoucí. Na této pozici jsem byla až do konce roku 2020, kdy jsem si při příležitosti dosažení důchodového věku snížila úvazek. V letech 2010-2012 jsem byla členkou celorepublikového výkonného výboru Asociace pracovníků SPC. Přednáším, lektoruji, oproti svým opakovaným předsevzetím se stále v něčem angažuji.

Formující vliv na můj přístup k dětem měla waldorfská a léčebná pedagogika, výcvik ve videotréninku interakcí, seznámení se s konceptem bazální stimulace, práce Matějčka a Prekopové, workshop s Harlene Anderson a mnoho živých rozhovorů s kolegyní Kateřinou Soudnou. Postupně stále více opouštím pedocentrický pohled na problematiku speciální pedagogiky, mnohem lépe se cítím v přátelském a otevřeném přístupu k celé rodině dítěte s postižením.

tel: 778 784 002

email: blanka.bartosova@stibrova.cz


Jaroslava Kredbová, speciální pedagog

Mgr. Jarka Kredbová

Jaruška

Narodila jsem se na Smíchově a vyrostla v Košířích. Po matce jsem Židovka, veselá, vtipná, černooká a občas smutná. S manželem jsme vychovali tři dcery, tu nejmladší, temperamentní Sašu čokoládové pleti, jsme adoptovali.

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UK a 23 let jsem učila český jazyk žáky na druhém stupni a posléze vše o světě a životě děti na prvním stupni Základní školy v Líbeznících. Již tehdy jsem integrovala Evičku s Downovým syndromem. V Bratrské škole v Holešovicích jsem 5 let vychovávala a vzdělávala děti od 1. do 5. ročníku.

Vlivem mnohaleté praxe a zkušeností s vlastním handicapovaným dítětem jsem stále více opouštěla šablonu klasického vzdělávání a spolu s tím mě začal vtahovat svět handicapovaných dětí. Dostudovala jsem speciální pedagogiku UK a od roku 2002 pracuji v SPC Štíbrova.

Věnuji se integracím dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, snažím se pomáhat rodičům, učitelům a ředitelům vidět to dobré, důvěřovat, vydržet…

tel 733 186 572
email jaroslava.kredbova@stibrova.cz


Petra Skvarilová, speciální pedagog

Mgr. Petra Skvarilová

Mé kořeny jsou na jižní Moravě a do středních Čech jsem byla přesazena formou sňatku
před třemi dekádami.
Jmenuji se Petra Skvarilová, většinou ještě dodám: Jako Škvařilová – bez háčků. Za to
může pradědeček Škvařil, který kdysi dávno odjel, co by krejčovský učedník, do Vídně a
následně do Uruguaye na zkušenou, a vrátil se jako mistr krejčí Skvaril.
Ke studiu speciální pedagogiky jsem se dostala až na druhý pokus a ten rok čekání jsem
si zkrátila nástavbovým studiem vychovatelství. Po absolutoriu speciální pedagogiky na
Univerzitě Palackého v Olomouci jsem v roce 1992 nastoupila do zvláštní školy a tam
pracovala a pracovala, školila se, dovzdělávala, rozšiřovala obzory, rodila, zase
pracovala a tak stále dál. Pak se ze zvláštní školy staly praktické třídy při ZŠ, ale na
obsah mé práce to moc velký vliv nemělo. Časem mi přibyla role koordinátora ŠVP a
řada drobných funkcí a úkolů, které běžně doprovází chod školy. Jsem člověk z praxe.
V SPC působím od září 2013 a opět se dovzdělávám, rozšiřuji obzory a v neposlední
řadě pracuji.
Mám ráda Irsko, irskou hudbu, irské dějiny, irskou krajinu a irské vlkodavy (platonicky).
Mám ráda film, knihy (nemusí být z Irska). Ze sportů tíhnu k plavání a cyklistice. V lese
mám pocit, že se určitě ztratím, takže na houby nechodím.

tel 733 186 599
email petra.skvarilova@stibrova.cz


Hana Uhlíková, speciální pedagog

Mgr. Hana Uhlíková

Jmenuji se Hana Uhlíková, narodila jsem se v červenci roku 1981 jako Červenková a pocházím z Chebu. Červenou barvu mám celkem ráda, ale spíše na obrazech, hlavně těch od Marka Rothka. Manžel je Jihočech a staráme se spolu o naše tři dcery a ve volných chvílích o jeho chátrající jihočeský statek.

Speciální pedagogiku se zaměřením na psychopedii a etopedii jsem studovala v Brně na Masarykově Univerzitě v letech 2003-2010.

Pedagogická profese je v naší rodině předávána již od mé babičky. Sama jsem se k ní dostala neplánovaně. Po maturitě na Ašské textilce v oboru Oděvnictví, s naivní touhou stát se výtvarnicí, jsem zamířila za dalším textilním oborem do Brna na Vyšší odbornou školu. Absolvovala jsem v oboru kostýmní výtvarnictví, ale touha studovat dál a rozšiřovat si obzory mě táhly směrem k pomáhajícím profesím. Výběr kombinace Speciální pedagogiky s Výtvarnou výchovou jsem viděla jako možnost stát se v budoucnu arteterapeutem. Cesty se ale klikatily jinak a pestré zkušenosti ze života na „divokém‘‘ západě mě táhly k práci dětem z romského etnika a k etopedii.

V Brně jsem zakusila různé studentské praxe, dobrovolnické aktivity i zaměstnání při studiu, ze kterých čerpám dodnes. Nezapomenutelná a inspirativní v mnoha ohledech mi byla studijní stáž ve Finsku. Shodou okolností jsem ve Finsku měla praxi ve školce velmi podobné jako je MŠ Štíbrova.

V Praze jsem se ocitla díky svému muži v roce 2008 a našla jsem si práci ve Fokusu Praha o.p.s v sociální firmě Jůnův statek v Sedleci u Prahy. Zde jsem se nově vyškolila v sociální sféře a přístupu k lidem s duševním onemocněním a nadále dojížděla do Brna za studiem. V té době jsem současně pracovala na Dvouleté katolické střední škole v Karlíně, kde jsem byla přijata jako učitelka Ručních prací a Šití a krátce jsem zde zakusila i práci asistenta pedagoga.

VŠ studium jsem ukončila těhotná s první dcerou, druhá se narodila po 4 letech a narození třetí dcery s Downovým syndromem v roce 2017 mě poprvé přivedlo do SPC Štíbrova. Našli jsme zde milé prostředí podpory a navíc skvělé odbornice se srdcem na správném místě. Jsem proto moc ráda, že zde mohu být součástí, obklopena milým a zkušeným týmem kolegyň.

Chci zde pomáhat rodinám v hledání vhodné cesty za vzděláním jejich dětí. Udržovat dobré vztahy ve školách a podporovat na všech frontách. Považuji za důležité brát ohled na celou osobnost dítěte, jeho potenciál, možnost uplatnění a hlavně spokojenost v budoucím životě.

tel 733 186 597
email hana.uhlikova@stibrova.cz


Michaela Poštulková, speciální pedagog

Mgr. Michaela Poštulková

Svou profesní dráhu jsem započala na Střední zdravotnické škole v Uherském Hradišti. Středoškolská praxe mě přivedla k práci s různorodou skupinou dětí a dospělých s postižením.

Při výběru vysoké školy jsem chtěla alespoň částečně zůstat v propojení se zdravotnictvím, ale současně se více ubírat směrem pedagogickým.  Studium speciální pedagogiky mně toto umožnilo. Pedagogickou fakultu v Olomouci jsem ukončila v roce 2009. Působila jsem na speciální škole v Olomouci a v Praze.

Dalších několik let jsem strávila na rodičovské dovolené. S manželem vychováváme dva syny. Volný čas trávíme nejraději v přírodě, s oblibou navštěvujeme česká pohoří a sportujeme.

V SPC doprovázím rodiny s dětmi s handicapem a nabízím metodickou podporu jak jim, tak i pedagogům.

tel 773 790 660

email michaela.postulkova@stibrova.cz


Martina Hájková, speciální pedagog

Mgr. Martina Hájková

Narodila jsem se ve městě pod Ještědem. Během studia na gymnáziu jsem se kvůli své lehké sluchové vadě začala zajímat o znakový jazyk. Ten mě natolik pohltil, že jsem se rozhodla zabývat se jím dále studiem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

Poté jsem začala studovat Speciální pedagogiku, nejprve bakalářský obor na Univerzitě Karlově a dále navazující magisterský na Univerzitě Palackého v Olomouci. Právě toto studium bylo stěžejní, jelikož jsem se v rámci praxe dostala do SPC Štíbrova. Naprosto mě uchvátil respektující přístup kolegů k dětem i celým rodinám, skloubení odbornosti a lidského, chápajícího pohledu i vztahy mezi kolegyněmi samotnými. Když jsem tedy dostala nabídku na spolupráci, nebylo to těžké rozhodování. V SPC působím od září 2021.
Jsem ráda, že kromě práce tlumočníka pro neslyšící mohu využít znalost znakového jazyka i s dětmi v SPC, které jsou často lačné po alternativních nebo augmentativních komunikačních systémech a znaky jsou jedním z velmi oblíbených způsobů komunikace.
Ve své práci se snažím být rodině i škole co největší oporou a dbát na praktickou využitelnost naučeného. Mojí prioritou je co největší možná míra spokojenosti dítěte i jeho okolí.
tel 733 186 572
mail  martina.hajkova2@stibrova.cz


Linda Patočková, speciální pedagog

Mgr. Linda Patočková

Myslím, že už moje první školní roky mě začaly směřovat k mé nynější profesi, v Bratrské škole jsem totiž vyrůstala ve velmi pestré skupině dětí, od dětí mimořádně nadaných po děti se zdravotním postižením. Po gymnáziu jsem mířila ke studiu speciální pedagogiky, ale ještě to chvíli trvalo, než jsem se k němu obloukem dostala. Po prve neúspěšných přijímacích zkouškách právě na speciální pedagogiku jsem navštěvovala mj. kurzy znakového jazyka, který mě rychle okouzlil. Bakalářské studium jsem potom tedy absolvovala na FF UK studiem Češtiny v komunikaci neslyšících, jako specializaci jsem si přirozeně vybrala učitelství. Následně jsem krátce učila český jazyk ve škole pro sluchově postižené v Hradci Králové. V průběhu rodičovské dovolené jsem později vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika pro mentálně postižené ve slovenské Levoči, absolvovala několik kurzů k rozšíření odbornosti nebo pracovala jako dobrovolnice.

Tady ve speciálně pedagogickém centru pracuji od roku 2022, kam jsem nastoupila po dvojité rodičovské dovolené. Snažím se provázet naše dětské klienty tak, aby bylo dobře nejen jim, ale i celým jejich rodinám. Věřím, že mi k tomu pomáhá také moje osobní zkušenost s rodičovstvím dítěte s mentálním postižením.

tel 773 790 640

mail linda.patockova@stibrova.cz


Tereza Zíková, speciální pedagog

Jsem máma, manželka, kamarádka a také speciální pedagožka. S dětmi s mentálním a vícečetným postižením pracuji už dvacet pět let. Začala jsem hned po gymnáziu v zařízení pro děti a dospělé s mentálním postižením, kde jsem si vyzkoušela práci asistentky v mateřské škole, ve stacionáři i v chráněném bydlení. Právě tady jsem měla možnost se ujistit, že tato profesní cesta je pro mě ta pravá. Speciální pedagogiku jsem studovala dálkově nejprve v bakalářském programu na Univerzitě Hradec Králové, poté jsem pokračovala v navazujícím magisterském studiu na Masarykově univerzitě v Brně, které jsem dokončila v roce 2006. Pracovní zkušenosti jsem získávala postupně na různých pedagogických pozicích od asistentky pedagoga, přes vychovatelku, třídní učitelku až po vedoucí učitelku základní školy speciální.

Celý život se snažím vzdělávat, výběr mých vzdělávacích aktivit vždy souvisel s tím, jaké výzvy mě v profesním životě potkávaly. Ať už to byla práce s dětmi s těžkým mentální a kombinovaným postižením, u kterých jsem využívala principu bazální stimulace a různých forem alternativní komunikace nebo později práce s dětmi v přípravném stupni, kde jsme se zaměřovali například na rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky. U větších školáků jsem zavedla pravidelné hodiny FIE a s radostí pak pozorovala jejich pokroky. Vždy pro mne bylo a je důležité vidět každé dítě jako jedinečnou bytost a hledat na jeho vzdělávací cestě co nejlepší možnou kombinaci různých metod a přístupů. Velký důraz kladu na spolupráci s rodinou založenou na otevřené komunikaci a vzájemné důvěře.

tel 733 186 562
email tereza.zikova@stibrova.cz


Kateřina Kolombová, psycholog

PhDr. Kateřina Kolombová

Prvních dvacet let svého života jsem prožila v salónu republiky – v Hradci Králové. Z této doby mi zůstala láska ke kolu – dodnes jezdím ráda po rovině.

Učednická léta jsem prožila s diagnostikou předčasně narozených dětí v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí a s nezapomenutelnými setkáními se „zlatou generací“ českých psychologů (Matějček, Ditrichová, Břicháček, Papoušek). Další zkušenosti jsem získala v přímé práci s dětmi v dětském domově pro děti s postižením při Thomayerově nemocnici.

Spolupráce a dlouhé rozhovory s kolegyní Blankou Bartošovou v SPC Hurbanova postupně formovaly náš společný pohled na doprovázení rodin dětí s postižením na základě systémového přístupu, který doplnil výcvik ve videotréninku interakcí, mezioborové konference Novoměstské dny, Project Portage a ze všech možných vzdělávání jednoznačně seminář Pozitivní úloha čerta v českých dějinách.

Učila jsem 6 let na waldorfském lyceu psychologii, v letech 2007-2012 jsem na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové připravovala budoucí učitele a vychovatele.

Od roku 2011 jsem v opět SPC a jsem tomu moc ráda.

Při pohledu na duši dítěte se snažím vycházet z psychosomatiky, fenomenologie a waldorfské pedagogiky. V současnosti jsou mi inspirací workshopy a semináře brněnské skupiny Narativ.

Ráda vidím věci v souvislostech, proto čtu knihy o historii Paula Johnsona a Zdeňka Šmída, k mým oblíbeným filmům patří Babel, Prolomit vlny a Láska nebeská. Mám ráda hudbu Clarinet Factory a choreografie Ohada Naharina a Petra Zusky.

email katerina.soudna@stibrova.cz


Libuše Fraňková, psycholog

Mgr. Libuše Fraňková

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK v Praze. Jsem vdaná, s manželem máme dvě děti.

Už za studií jsem měla blízko k dětem a dospělým s mentálním postižením. Po promoci jsem proto ráda nastoupila jako psycholožka a speciální pedagožka sem do SPC, kde jsem měla možnost, s milou pomocí zkušených a inspirativních kolegyň, nabízet své služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinám a učitelům. Po čtyřech letech jsem práci na delší dobu přerušila a věnovala se především roli maminky a také svému osobnímu rozvoji. Nyní se vracím do příjemného a podnětného kolektivu a ráda sdílím své schopnosti a energii s našimi klienty. Svoji roli vidím především v podpoře a doprovázení dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich rodin.

tel 222 251 948
email libuse.frankova@stibrova.cz


Apolena Frdlíková Šauerová, psycholog

Mgr. Apolena Frdlíková Šauerová – momentálně na rodičovské dovolené

Apu seriózní

Celé dětství a dospívání jsem strávila v rodinném domku na Moravském Slovácku, kde jsem se s radostí spolustarala o hospodářství rodičů, zejména o kozu Jůlinku. Dráhu dojičky jsem si (nerada) nechala rozmluvit. A tak trochu z bezradnosti jsem se ocitla na gymnáziu. Po maturitě mě to táhlo ke speciální pedagogice, a když jsem objevila studijní obor psychologie a speciální pedagogika na PdF UK v Praze, bylo jasno. Můj milý neslyšící bratranec na tom měl jistě nemalou zásluhu.

Po studiu vysoké školy jsem se vrátila domů a pracovala v PPP Hodonín. Ale životní cesta mě znovu odvedla do Prahy, kde jsem nastoupila na část úvazku jako školní psycholožka do škol pro sluchově postižené v Holečkově ulici a částečně do SPC Štíbrova. Práce v SPC mě oslovila natolik, že jsem později zůstala naplno. Kromě vzdělávání (např. Feuersteinovo instrumentální obohacení) jsem spolupracovala na tvorbě odborných publikací, vedla metodická setkání pro integrující učitele, spolupracovala na vzdělávacích projektech. V následné pětileté pauze, kdy jsem se stala maminkou dvou holčiček, jsem externě spolupracovala jako psycholožka s Ranou péči Diakonie ČCE Stodůlky. V roce 2014 jsem se opět naplno vrátila do SPC. Zde se snažím především doprovázet, chápat a povzbuzovat. To vše v bezpečné a pohodové atmosféře.

Těší mě vracet se domů na Moravu, užívat si drobné radosti, které život přináší, poznávat nová místa (a nemusím k tomu nutně opouštět hranice naší krásné země), sportovat (nebo o tom aspoň mluvit).

tel 733186597
email apolena.sauerova@stibrova.cz


Daniela Jeníčková, sociální pracovník

Bc. Daniela Jeníčková

Daniela

Před třiceti pěti lety jsem studovala na pedagogické fakultě UK a rozhodně jsem chtěla pracovat jen se zdravými dětmi, byť speciální pedagogika byla už tehdy moderním oborem. Osud mi s druhým dítětem otočil život jiným směrem a tak jsem nedostudovala a začala se zajímat o problematiku dětí se zdravotním postižením. Moje dcera má kombinované zdravotní postižení, a když jsme se to postupně dozvídali- diagnóza za diagnózou v průběhu let, nebyl ještě ani internet. Veškeré informace jsem složitě získávala, kde jen bylo možné. Svoje vlastní zkušenosti jsem posílila rekvalifikačním kurzem a několika stovkami hodin dalšího vzdělávání. Dokončila jsem bakalářské studium oboru sociální práce na Filozofické fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Vzdělání jsem doplnila o studium celostní muzikoterapie na Institutu celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, výcvik v supervizi v Hestia Praha a dvouletý kurz výkladu rodinných konstelací. To abych se přiblížila a byla podpůrná jak pro klienty se zdravotním postižením, tak pro pracovníky, co s nimi pracují.

V poradenství SPC pracuji od roku 2000, pracovala jsem ve Slezské diakonii jako vedoucí chráněného bydlení, v různých projektech EU- ve Škole SPMP Modrý klíč pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením jako sociální pracovnice, v Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR – metodické vedení osobních a pracovních asistentů. V rámci popularizace péče o děti se zdravotním postižením jsem spolupracovala 5 let s Českou televizí na pořadu Klíč a také v redakční radě novin Můžeš. Doplňkovým zaměstnáním pro mne bylo koordinování dobrovolníků jak v organizaci SAOP-Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených, tak v Diakonii ČCE, Středisku křesťanské pomoci v Praze – v SOS centru. Dobrovolnickou službu považuji za životní styl.

Pracovala jsem v Ranné péči Eda jako poradkyně rané péče. Nyní kromě SPC pracuji v Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR jako odborná sociální poradkyně a na Národní telefonní lince Lia na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny jako odborník na sociální systémy v České republice. Celý profesní život pracuji pod supervizí.

Dnes svoje zkušenosti předávám formou besed a přednášek rodičům občanských sdružení sjednocujících rodiny s dětmi s handicapem a také pracovníkům sociálních služeb.

Mnoho let organizuji pro děti se zdravotním postižením pobyty rodičů a dětí, tábory pro děti, plavání a školní klub. Nebyla to moje přehnaná iniciativa, ale nabídka služeb nebyla, tak jsem cítila, že se musím jako rodič postarat sama. Sociální práce kolem dětí se zdravotním postižením se expanzivně vyvíjí a já se jen snažím vědět, případně zjistit, kde vědí, když já nevím nebo neumím.

S úctou k Vám všem rodičům, kteří denně pečujete o své děti, jsem připravena Vás provázet nelehkou životní cestou. Mohu Vám předat zkušenosti odborníků, své zkušenosti nebo zkušenosti jiných rodičů.

tel 603712023
email daniela.jenickova@stibrova.cz


Romana Ryšavá, administrativní pracovnice

Romana Ryšavá

Pocházím ze Severních Čech. Oba moji rodiče pracovali jako skláři a pamatuji si, jak se předpokládalo, že i já budu pokračovat v rodinné tradici. To se ale nestalo. Ještě před mým nástupem na základní školu jsme se přestěhovali do Prahy, a mou profesní dráhu určila náhoda. Když mi bylo deset let, našla jsem na prázdninách u babičky několik knih od Julesa Verna, které jsem za léto všechny přečetla, a propadla nejen Verneovkám, ale knihám obecně. Od té doby jsem byla viděna málokdy jinak než s knihou v ruce, a po ukončení „základky“ vedla moje cesta tak nějak automaticky na knihovnickou školu. V této oblasti jsem pak i spoustu let pracovala, stihla jsem se vdát, mít syna, rozvést se, a kvůli financím po letech vyměnit krásnou, nicméně ne příliš lukrativní sféru knižní za profesi bankovní. I když tato oblast nikdy nebyla, jak se říká „mým šálkem kávy“, vydržela jsem v ní přes patnáct let. Jednoho dne jsem se ale rozhodla, že práce v korporátu bylo dost, a po třetí – a doufám, že naposledy – jsem radikálně změnila profesní dráhu. Že to bude směrem k oblasti sociální, to mi bylo jasné od počátku, protože kromě knih mě vždycky lákala práce s lidmi, činnost založená především na vztazích. Absolvovala jsem rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, šťastnou náhodou se dostala do speciálně pedagogického centra Štíbrova a zároveň začala dálkově studovat na Evangelicko teologické fakultě obor sociální a pastorační práce. V SPC pracuji čtvrtým rokem, a to jako administrativní pracovnice a částečně jako pracovnice sociální. Být součástí týmu, který se snaží nacházet cesty i tam, kde se zdá, že nejsou, a pomáhat dětem a rodičům, kteří mají mnohdy těžší osudy, než si mnozí z nás umí představit, mi dává velký smysl.

tel 222 251 948, 731 528 935
email romana.rysava@stibrova.cz