Naši zaměstnanci

Mgr.etMgr.LenkaMichalíková/speciálnípedagog,vedoucíSPC

Lenka Michalíková

Lenka

Jmenuji se Lenka Michalíková. Narodila jsem se 13.5.1967 v Praze. Navštěvovala jsem stejně jako Blanka Bartošová a Jaruška Kredbová gymnázium v Praze 5, Nad Turbovou. Tehdy jsme se tam nepotkaly, i když stačilo málo.

Brzy budeme s manželem Alešem slavit stříbrnou svatbu. Máme spolu 3 dcery Janu, Kateřinu a Markétu.

Ke studiu speciální pedagogiky mě přivedla má nejstarší dcera Jana, která je již dnes dospělá a ukázala mi díky svému postižení úplně jiné lidské hodnoty. Původně jsem ale vystudovala nepedagogický obor organická chemie v letech 1985 – 1990 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po mém ročním pobytu v Německu, kde jsem se starala o starého nemocného dědečka, jsem nastoupila jako učitelka na druhý stupeň ZŠ v Řevnicích.

Speciální pedagogiku jsem studovala v letech 2003 – 2005  na  TU v Liberci, Fakulta Pedagogická. Jednalo se o specializační studium speciální pedagogiky ukončené závěrečnou zkouškou ze základů speciální a integrované pedagogiky, psychopedie a etopedie. V té době jsem již pracovala jako učitelka na speciální waldorfské škole na Opatově (nyní ZŠ a SŠ waldorfská), kam docházela dcera Jana. V roce 2007 jsem odešla na třetí mateřskou dovolenou a v roce 2010 jsem nastoupila do organizace APLA Praha, Střední Čechy, o.s., kde jsem pracovala 4 roky jako speciální pedagog.

Jsem moc ráda, že jsem se díky Kateřině Soudné, se kterou jezdím již roky jako maminka na tábor do Bělče pro rodiny s dětmi s postižením, seznámila s SPC Štíbrova a mohu zde od září 2014 pracovat. Jsou tu milé a hlavně vtipné a zkušené kolegyně.

Další  doplňkové vzdělání v oboru:

  • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – Občanské sdružení PRODYS
  • Seminář senzomotorická cvičení pod vedením Mgr. Milety Hřebíkové
  • Proseminář+seminář waldorfské pedagogiky Asociace Waldorfských škol ČR
  • Diagnostika dětí s PAS – PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D

tel 733 186 574
email lenka.michalikova@stibrova.cz

PaedDr.BlankaBartošová/speciálnípedagog

Blanka Bartošová

Blanka

Žiji v dlouhém manželství, mám tři dcery, tři zetě, vnoučata, rodiče, bratra. Mé indiánské jméno by bylo „Ta, co má ráda příběhy.“ Nedám dopustit na své gymnázium, které mi bylo v dobách temné totality ostrovem svobody a názorového tříbení. Od dětství jsem chtěla studovat medicínu, místo toho jsem řadou náhod strávila tři semestry na stavební fakultě ČVUT, než jsem se definitivně a ke své celoživotní spokojenosti rozhodla pro profesi speciální pedagožky.

První zkušenosti jsem získala při práci s mladými lidmi se smyslovým postižením, potom jsem několik nelehkých let pracovala v Ústavu sociální péče. Při tom jsem vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku.

Po deseti letech poučné mateřské dovolené jsem nastoupila do SPC Hurbanova, kde jsem strávila sedm dobrých učňovských let. V roce 2005 jsem přešla do SPC Štíbrova, kde jsem se záhy stala vedoucí. V letech 2010-2012 jsem byla členkou celorepublikového výkonného výboru Asociace pracovníků SPC. Přednáším, lektoruji, oproti svým opakovaným předsevzetím se stále v něčem angažuji.

Formující vliv na můj přístup k dětem měla waldorfská a léčebná pedagogika, výcvik ve videotréninku interakcí, seznámení se s konceptem bazální stimulace, práce Matějčka a Prekopové a mnoho živých rozhovorů s kolegyní Kateřinou Soudnou. Postupně stále více opouštím pedocentrický pohled na problematiku speciální pedagogiky, mnohem lépe se cítím v přátelském a otevřeném přístupu k celé rodině dítěte s postižením.

tel 778 784 002
email blanka.bartosova@stibrova.cz

Mgr.JaroslavaKredbová/speciálnípedagog

Jarka Kredbová

Jaruška

Narodila jsem se na Smíchově a vyrostla v Košířích. Po matce jsem Židovka, veselá, vtipná, černooká a občas smutná. S manželem jsme vychovali tři dcery, tu nejmladší, temperamentní Sašu čokoládové pleti, jsme adoptovali.

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu UK a 23 let jsem učila český jazyk žáky na druhém stupni a posléze vše o světě a životě děti na prvním stupni Základní školy v Líbeznících. Již tehdy jsem integrovala Evičku s Downovým syndromem. V Bratrské škole v Holešovicích jsem 5 let vychovávala a vzdělávala děti od 1. do 5. ročníku.

Vlivem mnohaleté praxe a zkušeností s vlastním handicapovaným dítětem jsem stále více opouštěla šablonu klasického vzdělávání a spolu s tím mě začal vtahovat svět handicapovaných dětí. Dostudovala jsem speciální pedagogiku UK a od roku 2002 pracuji v SPC Štíbrova.

Věnuji se integracím dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, snažím se pomáhat rodičům, učitelům a ředitelům vidět to dobré, důvěřovat, vydržet…

tel 733 186 572
email jaroslava.kredbova@stibrova.cz

Mgr.PetraSkvarilová/speciálnípedagog

Petra Skvarilová

Petra

Mé kořeny jsou na jižní Moravě a do středních Čech jsem byla přesazena formou sňatku před čtvrt stoletím.

Jmenuji se Petra Skvarilová, většinou ještě dodám: Jako Škvařilová – bez háčků. Za to může pradědeček Škvařil, který kdysi dávno odjel, co by krejčovský učedník, do Vídně  a následně do Uruguaye na zkušenou, a vrátil se jako mistr krejčí Skvaril.

Ke studiu speciální pedagogiky jsem se dostala až na druhý pokus a ten rok čekání jsem si zkrátila nástavbovým studiem vychovatelství. Po absolutoriu speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem v roce 1992 nastoupila do zvláštní školy a tam pracovala a pracovala, školila se, dovzdělávala, rozšiřovala obzory, rodila, zase pracovala a tak stále dál. Pak se ze zvláštní školy staly praktické třídy při ZŠ, ale na obsah mé práce to moc velký vliv nemělo. Časem mi přibyla role koordinátora ŠVP a řada drobných funkcí a úkolů, které běžně doprovází chod školy. Jsem člověk z praxe.

V SPC působím od září 2013 a opět se dovzdělávám, rozšiřuji obzory a v neposlední řadě pracuji.

Mám ráda Irsko, irskou hudbu, irské dějiny, irskou krajinu (tu pouze zprostředkovaně, ještě jsem tam nebyla) a irské vlkodavy (platonicky). Mám ráda film, knihy (nemusí být z Irska). Ze sportů tíhnu k plavání a cyklistice. V lese mám pocit, že se určitě ztratím, takže na houby nechodím.

tel 733 186 599
email petra.skvarilova@stibrova.cz

Mgr.MartinaHájková/speciálnípedagog

Martina Hájková

Martina

Srdcem jsem Valaška (odtud pochází rod mého tatínka), ale narodila jsem se v roce 1965 v Ústí nad Labem, kam mě odjela porodit moje maminka ze Žiliny, kde naše rodina tenkrát bydlela. Zůstávám tak československou občankou tělem i duší.

Velkou část dětství jsem strávila v Litoměřicích na základní škole a v umělecké škole na hodinách houslí (dokud se mi je nepodařilo zapomenout v cukrárně) a zároveň na výtvarném oboru. Moje dospívání bylo naplněno krásnými chvílemi na Gymnáziu J. Jungmanna a kamarády z evangelické mládeže okolo farářů z Charty 77. Mělo tak nádech „dobrodružné Ilegality“.

Po maturitě jsem váhala mezi studiem pedagogiky, literatury nebo výtvarných oborů. FF UK byla při přijímání přísnější než Lidová konzervatoř, tak jsem vystudovala obor Lidová tvorba i s lektorskou nástavbou na paličkování. U toho jsem ale už pracovala, zpočátku jako vychovatelka, a pak jako učitelka ve zvláštní škole pro nevidomé na Hradčanech a později ve škole pro slabozraké na Vinohradech. Po svatbě byla má odborná praxe na dlouhou dobu přerušena výchovou tří synů. V té době jsem „učila“ jen v nedělní škole ve sboru ČCE, ale pedagogika mě „chytla“.  Během těchto let jsem vystudovala na PedF UK primární pedagogiku a následně tamtéž speciální pedagogiku jako rozšiřující obor. Můj návrat do praxe začal ve Speciálních školách K. Herforta a pokračoval na dlouhou dobu ve speciální škole Diakonie ČCE. Až od roku 2017 jsem se stala elévem v poradenských službách SPC.

Přes studium i mnoho odborných kurzů jsem hlavně díky prožité praxi přestala prosazovat jednotlivé pedagogické směry, ale snažím se nahlížet na individualitu a potřeby každého dítěte, podpořit výuku toho, co v životě zúročí a může ho učinit šťastným.

Mám ráda moravský folklor, literaturu, posezení s přáteli a opravy ruiny do obyvatelného stavu.

tel 733 186 572
email martina.hajkova@stibrova.cz

Mgr.HanaUhlíková/speciálnípedagog

Hana Uhlíková

Hana Uhlíková

Jmenuji se Hana Uhlíková, narodila jsem se v červenci roku 1981 jako Červenková a pocházím z Chebu. Červenou barvu mám celkem ráda, ale spíše na obrazech, hlavně těch od Marka Rothka. Manžel je Jihočech a staráme se spolu o naše tři dcery a ve volných chvílích o jeho chátrající jihočeský statek.

Speciální pedagogiku se zaměřením na psychopedii a etopedii jsem studovala v Brně na Masarykově Univerzitě v letech 2003-2010.

Pedagogická profese je v naší rodině předávána již od mé babičky. Sama jsem se k ní dostala neplánovaně. Po maturitě na Ašské textilce v oboru Oděvnictví, s naivní touhou stát se výtvarnicí, jsem zamířila za dalším textilním oborem do Brna na Vyšší odbornou školu. Absolvovala jsem v oboru kostýmní výtvarnictví, ale touha studovat dál a rozšiřovat si obzory mě táhly směrem k pomáhajícím profesím. Výběr kombinace Speciální pedagogiky s Výtvarnou výchovou jsem viděla jako možnost stát se v budoucnu arteterapeutem. Cesty se ale klikatily jinak a pestré zkušenosti ze života na „divokém‘‘ západě mě táhly k práci dětem z romského etnika a k etopedii.

V Brně jsem zakusila různé studentské praxe, dobrovolnické aktivity i zaměstnání při studiu, ze kterých čerpám dodnes. Nezapomenutelná a inspirativní v mnoha ohledech mi byla studijní stáž ve Finsku. Shodou okolností jsem ve Finsku měla praxi ve školce velmi podobné jako je MŠ Štíbrova.

V Praze jsem se ocitla díky svému muži v roce 2008 a našla jsem si práci ve Fokusu Praha o.p.s v sociální firmě Jůnův statek v Sedleci u Prahy. Zde jsem se nově vyškolila v sociální sféře a přístupu k lidem s duševním onemocněním a nadále dojížděla do Brna za studiem. V té době jsem současně pracovala na Dvouleté katolické střední škole v Karlíně, kde jsem byla přijata jako učitelka Ručních prací a Šití a krátce jsem zde zakusila i práci asistenta pedagoga.

VŠ studium jsem ukončila těhotná s první dcerou, druhá se narodila po 4 letech a narození třetí dcery s Downovým syndromem v roce 2017 mě poprvé přivedlo do SPC Štíbrova. Našli jsme zde milé prostředí podpory a navíc skvělé odbornice se srdcem na správném místě. Jsem proto moc ráda, že zde mohu být součástí, obklopena milým a zkušeným týmem kolegyň.

Chci zde pomáhat rodinám v hledání vhodné cesty za vzděláním jejich dětí. Udržovat dobré vztahy ve školách a podporovat na všech frontách. Považuji za důležité brát ohled na celou osobnost dítěte, jeho potenciál, možnost uplatnění a hlavně spokojenost v budoucím životě.

tel 733 186 597
email hana.uhlikova@stibrova.cz

PhDr.KateřinaSoudná/psycholog

Katka Soudná

Katka

Prvních dvacet let svého života jsem prožila v salónu republiky – v Hradci Králové. Z této doby mi zůstala láska ke kolu – dodnes jezdím ráda po rovině.

Učednická léta jsem prožila s diagnostikou předčasně narozených dětí v Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí a s nezapomenutelnými setkáními se „zlatou generací“ českých psychologů (Matějček, Ditrichová, Břicháček, Papoušek). Další zkušenosti jsem získala v přímé práci s dětmi v dětském domově pro děti s postižením při Thomayerově nemocnici.

Spolupráce a dlouhé rozhovory s kolegyní Blankou Bartošovou v SPC Hurbanova postupně formovaly náš společný pohled na doprovázení rodin dětí s postižením na základě systémového přístupu, který doplnil výcvik ve videotréninku interakcí, mezioborové konference Novoměstské dny, Project Portage a ze všech možných vzdělávání jednoznačně seminář Pozitivní úloha čerta v českých dějinách.

Učila jsem 6 let na waldorfském lyceu psychologii, v letech 2007-2012 jsem na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové připravovala budoucí učitele a vychovatele.

Od roku 2011 jsem v opět SPC a jsem tomu moc ráda.

Při pohledu na duši dítěte se snažím vycházet z psychosomatiky, fenomenologie a waldorfské pedagogiky. V současnosti jsou mi inspirací workshopy a semináře brněnské skupiny Narativ.

Ráda vidím věci v souvislostech, proto čtu knihy o historii Paula Johnsona a Zdeňka Šmída, k mým oblíbeným filmům patří Babel, Prolomit vlny a Láska nebeská. Mám ráda hudbu Clarinet Factory a choreografie Ohada Naharina a Petra Zusky.

tel 733 186 562
email katerina.soudna@stibrova.cz

Mgr.LibušeFraňková/psycholog

Libuše Fraňková

Foto Libuše Fraňková

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na PedF UK v Praze. Jsem vdaná, s manželem máme dvě děti.

Už za studií jsem měla blízko k dětem a dospělým s mentálním postižením. Po promoci jsem proto ráda nastoupila jako psycholožka a speciální pedagožka sem do SPC, kde jsem měla možnost, s milou pomocí zkušených a inspirativních kolegyň, nabízet své služby dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinám a učitelům. Po čtyřech letech jsem práci na delší dobu přerušila a věnovala se především roli maminky a také svému osobnímu rozvoji. Nyní se vracím do příjemného a podnětného kolektivu a ráda sdílím své schopnosti a energii s našimi klienty. Svoji roli vidím především v podpoře a doprovázení dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a jejich rodin.

tel 222 251 948
email libuse.frankova@stibrova.cz

Mgr.ApolenaFrdlíkováŠauerová/psycholog

Apolena Šauerová - momentálně na mateřské dovolené

Apu seriózní

Celé dětství a dospívání jsem strávila v rodinném domku na Moravském Slovácku, kde jsem se s radostí spolustarala o hospodářství rodičů, zejména o kozu Jůlinku. Dráhu dojičky jsem si (nerada) nechala rozmluvit. A tak trochu z bezradnosti jsem se ocitla na gymnáziu. Po maturitě mě to táhlo ke speciální pedagogice, a když jsem objevila studijní obor psychologie a speciální pedagogika na PdF UK v Praze, bylo jasno. Můj milý neslyšící bratranec na tom měl jistě nemalou zásluhu.

Po studiu vysoké školy jsem se vrátila domů a pracovala v PPP Hodonín. Ale životní cesta mě znovu odvedla do Prahy, kde jsem nastoupila na část úvazku jako školní psycholožka do škol pro sluchově postižené v Holečkově ulici a částečně do SPC Štíbrova. Práce v SPC mě oslovila natolik, že jsem později zůstala naplno. Kromě vzdělávání (např. Feuersteinovo instrumentální obohacení) jsem spolupracovala na tvorbě odborných publikací, vedla metodická setkání pro integrující učitele, spolupracovala na vzdělávacích projektech. V následné pětileté pauze, kdy jsem se stala maminkou dvou holčiček, jsem externě spolupracovala jako psycholožka s Ranou péči Diakonie ČCE Stodůlky. V roce 2014 jsem se opět naplno vrátila do SPC. Zde se snažím především doprovázet, chápat a povzbuzovat. To vše v bezpečné a pohodové atmosféře.

Těší mě vracet se domů na Moravu, užívat si drobné radosti, které život přináší, poznávat nová místa (a nemusím k tomu nutně opouštět hranice naší krásné země), sportovat (nebo o tom aspoň mluvit).

tel 733186597
email apolena.sauerova@stibrova.cz

Bc.DanielaJeníčková/sociálnípracovník

Daniela

Před čtvrtstoletím jsem studovala na pedagogické fakultě UK a rozhodně jsem chtěla pracovat jen se zdravými dětmi, byť speciální pedagogika byla už tehdy moderním oborem. Osud mi s druhým dítětem otočil život jiným směrem a tak jsem nedostudovala a začala se zajímat o problematiku dětí se zdravotním postižením. Moje dcera má kombinované zdravotní postižení, a když jsme se to postupně dozvídali- diagnóza za diagnózou v průběhu let, nebyl ještě ani internet. Veškeré informace jsem složitě získávala, kde jen bylo možné. Svoje vlastní zkušenosti jsem posílila rekvalifikačním kurzem a několika stovkami hodin dalšího vzdělávání. Dokončila jsem bakalářské studium oboru sociální práce na Filozofické fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V poradenství SPC pracuji od roku 2000, pracovala jsem ve Slezské diakonii jako vedoucí chráněného bydlení, v různých projektech EU- ve Škole SPMP Modrý klíč pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením jako sociální pracovnice, v Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR – metodické vedení osobních a pracovních asistentů. V rámci popularizace péče o děti se zdravotním postižením jsem spolupracovala 5 let s Českou televizí na pořadu Klíč a také v redakční radě novin Můžeš. Doplňkovým zaměstnáním je pro mne koordinování dobrovolníků jak v organizaci SAOP-Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených, tak v Diakonii ČCE, Středisku křesťanské pomoci v Praze – v SOS centru. Dobrovolnickou službu považuji za životní styl.

Dnes svoje zkušenosti předávám formou besed a přednášek rodičům občanských sdružení sjednocujících rodiny s dětmi s handicapem a také pracovníkům sociálních služeb.

Mnoho let organizuji pro děti se zdravotním postižením pobyty rodičů a dětí, tábory pro děti, plavání a školní klub. Nebyla to moje přehnaná iniciativa, ale nabídka služeb nebyla, tak jsem cítila, že se musím jako rodič postarat sama. Sociální práce kolem dětí se zdravotním postižením se expanzivně vyvíjí a já se jen snažím vědět, případně zjistit, kde vědí, když já nevím nebo neumím.

S úctou k Vám všem rodičům, kteří denně pečujete o své děti, jsem připravena Vás provázet nelehkou životní cestou. Mohu Vám předat zkušenosti odborníků, své zkušenosti nebo zkušenosti jiných rodičů.

tel 603712023
email daniela.jenickova@stibrova.cz

RomanaRyšavá/administrativnípracovnice

Romana Ryšavá

tel 222 251 948, 731 528 935
email romana.rysava@stibrova.cz