Integrace dětí s postižením
do mateřských a základních škol

Nabízíme

  • poradenství rodinám v oblasti volby školy
  • poradenství, speciálně pedagogická a psychologická podpora při integraci dětí do běžného proudu vzdělávání v základních a mateřských školách (kooperace v kolektivu dětí, sociální začlenění, rovnoprávné přijetí)
  • výjezdy do terénu k integrovaným dětem
  • konzultace s pedagogy a jejich asistenty
  • návrh vhodných kompenzačních pomůcek a pedagogických postupů
  • pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
  • zpracování potřebné dokumentace

Pro podporu integračního procesu organizují pracovníci SPC metodická setkání učitelů ZŠ a MŠ, kteří integrují děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Programy setkání vycházejí z potřeb učitelů. Zařazeny jsou odborné přednášky, prezentace zkušeností jednotlivých učitelů, pracovní dílny.