Skupinky

Skupiny

Skupinky, které se konají v herně SPC, slouží k adaptaci dětí se zdravotním postižením na malý dětský kolektiv a na částečně řízenou činnost. Jsou určeny dětem, které ještě nechodí do mateřské školy.

Cílem je osvojení co největší míry sociálních dovedností a příprava na docházku do mateřské školy. Děti se zde postupně odpoutávají od rodičů, vedeme je k co největší účasti v programu, učíme je respektovat řízenou činnost, režim skupiny a hru ostatních, postupně je zapojujeme do společných aktivit. Program má jasně danou strukturu, střídají se společné říkanky a písničky doprovázené ukazováním a gesty s pohybovou činností, výtvarnou činností, krátkým povídáním. Používáme mnoho názorných pomůcek a přírodnin.

Skupinová práce s dětmi přispívá také ke zpřesnění diagnostiky. Ve skupince se dětem věnují dvě speciální pedagožky, na konci školního roku napíší pro každé dítě zhodnocení jeho vývoje v průběhu docházky. Snažíme se, aby se u nás děti cítily spokojené, aby se něco naučily a rády k nám přicházely.

Rodiče si při společném čekání na děti mohou uvařit kávu nebo čaj, popovídat si s ostatními, sdílet své zkušenosti, konzultovat s ostatními pracovnicemi SPC nebo si prostě jen tak udělat chvilku pro sebe. Po skončení programu s každým rodičem probereme, jak skupinka probíhala, jak se jeho dítě zapojovalo, v čem udělalo pokrok apod.

skupina mimiskupina mimi 1

Kromě těchto přípravných skupinek nabízíme ještě jednou týdně pravidelné setkávání rodičů s velmi malými dětmi se zdravotním postižením, nejčastěji s Downovým syndromem. Při těchto setkáních nabízíme činnosti podporující přirozený rozvoj dětí a zároveň poskytujeme prostor pro vzájemné sdílení a povídání mezi rodiči.

Účast dětí ve skupinách je bezplatná, je-li to ale pro rodinu finančně možné, vítáme příspěvek 500Kč za pololetí. Z těchto peněz pořizujeme výtvarný materiál, drobné dárky pro děti, drobné vybavení herny a kávu a čaj pro rodiče, aby se jim příjemněji čekalo na děti.