Speciálně pedagogické centrum Štíbrova

Provoz SPC o prázdninách 2018:

Červenec:  každé pondělí a úterý v týdnu v čase od  9:00 do 14:00 hodin jsou k dispozici pracovnice SPC v kanceláři nebo na tel.: 284 688 941, 731 528 935.

Srpen:  zavřeno

SPCvrátka

Speciálně pedagogické centrum je součástí mateřské školy speciální. Poskytuje služby dětem s mentálním postižením od útlého věku dítěte až do ukončení jeho vzdělávání. V předškolním věku poskytuje služby i dětem s opožďujícím se vývojem, kde ještě není jasná příčina a teprve se hledá diagnóza.  Jedním z našich cílů je přispět k diferenciální diagnostice.

Spolupracujeme s některými podobně zaměřenými organizacemi jako například se středisky rané péče, s ostatními SPC, s rodičovskými organizacemi a dalšími subjekty poskytujícími služby dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Služby nabízíme převážně dětem z Prahy.