Speciálně pedagogické centrum Štíbrova

SPCvrátka

Speciálně pedagogické centrum je součástí mateřské školy speciální. Poskytuje služby dětem s mentálním postižením od útlého věku dítěte až do ukončení jeho vzdělávání. V předškolním věku poskytuje služby i dětem s tělesným postižením, s poruchami vývoje řeči a dětem s poruchami autistického spektra. Jedním z našich cílů je přispět k diferenciální diagnostice.

Spolupracujeme s některými podobně zaměřenými organizacemi jako například se středisky rané péče, s ostatními SPC, s rodičovskými organizacemi a dalšími subjekty poskytujícími služby dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.

Služby nabízíme převážně dětem z Prahy a blízkého okolí.